شنبه, 06 دی 1399 ساعت 22:33
خواندن 261 دفعه

نقد تخصیص آیات ارث به حدیث «انّا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّث»؛ با تأکید بر استدلال های فاطمه زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه

نویسنده: کاووس روحی برندق

چکیده:
آيات ارث بخشي از آيات قرآني است كه از اهميت دوچندان در ميان آيات الاحكام برخوردار است و مباحث پردامنه تفسيري و فقهي درباره آن گواه بر اين مطلب است. يكي از مباحث تفسيري مربوط به آيات ارث، تخصيص يا عدم تخصيص آيات ارث به غير انبياي الهي عليهم السلام در ارث گذاري است. عموم مفسران اهل تسنن با استناد به سخن ابوبكر به نقل از رسول اكرم صلي الله عليه و آله وسلم كه: «انا معاشرَ الانبياء لا نُوَرِث، ما تركناهُ صدقهٌ» معتقدند كه اين حديث، مُخَصِص آيات ارث است.
پژوهش حاضر از راه تحليل مفاد آيات ارث با تاكيد بر استدلال هاي فاطمه زهرا عليها السلام در خطبه فدكيه، ادعاي مزبور را مورد پژوهش قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است كه مفاد حديث مورد بحث، صراحتاً با آيات قرآن مخالفت دارد و ادعاي تخصيص آيات ارث به حديث مزبور مردود است؛ لذا اين حديث، جعلي است و دفاع هاي گوناگون از نظريه تخصيص آيات ارث به حديث يادشده، ناكام اند.
منبع: قرآن شناخت سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 16)

جهت مطالعه متن کامل مقاله