چهارشنبه, 27 اسفند 1399 ساعت 17:31
خواندن 65 دفعه

سیمای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در متون اهل سنت

 نویسندگان: محمدرضا افروغ

سیمای حضرت عباس بن علی، ابوالفضل العباس علیه السلام را همواره از نگاه دانشمندان و شیفتگان حضرتش نگریسته ایم و چه بسا این توهم پدید آمده باشد که این همه صفات متعالی و این همه خصوصیات فرا انسانی را ما محبان و دلدادگان آن حضرت، به ایشان نسبت می دهیم. در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی بر آنیم که از نگاه محققان و علمای اهل سنت به جایگاه رفیع علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بپردازیم. پژوهشگران و آزاد اندیشان اهل سنت، با شیعیان و محبان آن حضرت هم نظرند و آن گروه از مورخان و پژوهشگران اهل سنت که واقعه عاشورا را اوج مصیبت ها و عزاداری ها معرفی کرده اند، نسبت به ساحت مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام  نیز ادای احترام کرده و سر تعظیم فرو آورده اند.


منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال پنجم زمستان 1399 شماره 20