شنبه, 23 اسفند 1399 ساعت 14:30
خواندن 53 دفعه

رویکرد تفسیری فخر رازی در مواجهه با ادله شیعه ذیل آیات ولایت و خلافت

نویسنده: دژآباد، حامد؛ بابااحمدی میلانی، زهره
     
چکیده:
مفسران اهل سنت ، به خصوص فخر رازی ، در مواجهه با ادلة شیعه ذیل آیات ولایت و خلافت ، سعی کردند با روش های گوناگونی در ادلة شیعه مناقشه کرده و ضمن تضعیف این ادله، دیدگاه مورد نظر خود را تقویت کنند.
پژوهش حاضر به روش شناسی فخر رازی ذیل این آیات پرداخته و روش های او را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. روش های فخر رازی در مواجهه با ادلة شیعه عبارتند از: استناد به روایات ضعیف و جعلی ، استناد به سیاق ، استناد به مباحث ادبی ، توهین به مخالفان ، عدم ذکر اقوال و روایات مخالف ، غبارآلود کردن فضای بحث و آوردن اقوال مختلف بدون هیچ گونه ترجیح .
تحقیقات کلامی تابستان 1395 - شماره 13 علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (‎22 صفحه - از 65 تا 86 )

دریافت متن کامل مقاله