چهارشنبه, 07 آبان 1393 ساعت 11:00
خواندن 3681 دفعه

بررسی مفهومی و مصداقی ولایت در قرآن - سید جعفر علوی

چکیده :

واژة «ولی» و مشتقّات آن را در دو بخش مفهوم قرآنی و مصادیق می‌توان بررسی کرد. این مادّه، در قرآن در معانی گوناگونی به کار برده شده که تعداد آنها به شانزده مفهوم می‌رسد؛ از این رو، تعیین معنای هر مورد، به قرائنی مانند شأن نزول، وحدت سیاق و... نیازمند است.

مصادیق «ولی» و مشتقّات آن نیز با توجّه به قرائن قرآنی و روایی، به دو قسم «ولایتهای مقبول» و «ولایتهای مطرود» تقسیم می‌شود که برای هر یک، دوازده مصداق قرآنی را می‌توان برشمرد.

 

دانلود مقاله

 

منبع: فصلنامه تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی - شماره 17