پنج شنبه, 08 آبان 1399 ساعت 14:11
خواندن 1164 دفعه

بازديد دبير مجمع كتابخانه هاي تخصصي استان قم از كتابخانه تخصصي امامت


در تاريخ هفتم آبان ماه جناب آقاي حسن رجبيان دبير مجمع كتابخانه هاي تخصصي استان قم ( مكتا ) ضمن بازديد از كتابخانه تخصصي امامت بنياد فرهنگي امامت با معاون پژوهش بنياد ديدار و بر همكاري بيشتر تاكيد كرد.
در اين جلسه جناب آقاي رجبيان ضمن تشريح فعاليت ها و اهداف (مكتا) ، براي تفاهم بيشتر بين كتابخانه هاي تخصصي استان قم و بهره وري هر چه بيشتر و بهتر از امكانات و توانمندي هاي آنهاراهكارها و پيشنهاداتي ارائه نمودند
جناب حجت الاسلام و المسلمين كاظمي معاون پژوهش بنياد فرهنگي امامت نيز ضمن اعلام آمادگي براي پيگيري نظرات و پيشنهادات مكتا،‌ ايجاد تفاهم نامه همكاري را فرصتي براي پيش برد اهداف دانست.
در پيان تفاهم نامه همكاري به امضاي طرفين رسيد.