دوشنبه, 21 مهر 1399 ساعت 14:55
خواندن 1862 دفعه

گزارشی از کتاب: مع الرکب الحسینی من المدینة الی المدینة

این پژوهش، از سوی جمعی از پژوهشگران و نویسندگان معاصر به نام‌های علی الشاوی، شیخ نجم‌الدین طبسی، شیخ محمدجواد طبسی، شیخ عزت‏‌اللَّه مولایی، شیخ محمدجعفر طبسی و شیخ محمدامین ‏پور‌امینی، به شیوه تحلیلی نگاشته شده و نویسندگان آن کوشیده اند تا افق های جدیدی را برای خوانندگان خود باز کنند.. برای تألیف این اثر از منابع بسیاری بهره گرفته شده و این کتاب در دو مقاله و چهار فصل سامان داده شده است.
در مقاله نخست، به عنوان پیش درآمد کتاب، از جریان نفاق و شاخص های آن و سقیفه، خلافت خلیفه های سه گانه و دوران معاویه و دستاوردهایش سخن به میان آمده
دومین مقاله نیز به امام حسین و جریان آن حضرت به عنوان شهید پیروز عاشورا و جدایی خط امویان و اسلام و فروپاشی بنی امیه و قیام های پس از نهضت عاشورا و مقاطع پس از عاشورا تا ظهور امام زمان اختصاص یافته و نویسنده در آن تلاش کرده است تا جریان نفاق و عاشورا را تفکری همیشه جاری و ادامه دار معرفی کند.
باب نخست فصل های کتاب، تلاش برای بیان تصحیح خطایای تاریخی و مطالعه انتقادی تاریخ حرکت امام حسین(ع) است. مؤلف در این فصل از منزلت امام حسین، خبر دادن از شهادت وی، دیدگاه آن حضرت در باره صلح برادرش با معاویه، موضع معاویه در باره امام حسین(ع) و مراقبت از او، خطوط نامه های معاویه به امام و دلایل عدم اقدام امام(ع) بر ضد معاویه سخن گفته است.
در فصل دوم از روش امام در برابر معاویه سخن گفته شده و تلاش امام حسین برای تبیین حقایق و رویارویی وی با بیعت با یزید، و در فصل بعدی، ماجرای مرگ معاویه، بیعت گرفتن برای یزید و از جمله در خواست بیعت از امام ترسیم شده است.
در ادامه ماجرای خروج امام از مدینه و سوگواری برای امام در همان زمان خروج از مدینه، و اعضای کاروان و دیدارهای میان راه تشریح شده است. نگاه نویسنده در پرداختن به ماجراهای تاریخی، عمدتاً تحلیلی و جهت دهی نگاه ها به جریان فکری بنی امیه و امام حسین(ع) به عنوان دو جریان است.
ترجمه این کتاب نیز با عنوان: با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، توسط عبدالحسین بینش به فارسی برگردانده شده است.
ویژگی‌های ترجمه
مترجم، تمام شش جلد کتاب را به فارسی روان ترجمه نموده و ترجمه هر مقطع از کتاب را در یک جلد جای داده به گونه ای که با مقایسه اجمالی بین ابواب کتاب اصلی با کتاب ترجمه هیچ تفاوت و تغییری در ترجمه پیدا نشده است.
هر آنچه در پاورقی‌های کتاب اصلی آمده عینا یا ترجمه آن در پاورقی‌های این کتاب تکرار شده است.
مترجم برخی از متون عربی مانند آیات قرآن را نیز آورده است. ایشان ترجمه بسیاری از آیات قرآن را در پاورقی‌ها و ترجمه برخی را در متن کتاب آورده است.
متن اشعار عربی نیز همانند آیات قرآن به‌ همراه ترجمه آنها آمده است.
فهرست محتویات در ترجمه، در ابتدای کتاب و در متن اصلی در انتهای کتاب آمده است.
در ترجمه، برخلاف متن اصلی، خبری از فهارس فنی نیست.
حدیث نت