چهارشنبه, 07 آبان 1399 ساعت 16:48
خواندن 1184 دفعه

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان از دیدگاه علمای شیعه

دبیرخانه کنگره مبارزه با جریان های افراطی و تکفیری اقدام به انتشار کتاب «حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان از دیدگاه علمای شیعه» کرده است. این کتاب که به بیان نظر ۳۵ نفر از علمای شیعه در زمینه اهانت و تکفیر مسلمانان پرداخته است ، در سال ۱۳۹۶ در ۷۱ صفحه منتشر شده است.

 مطالعه متن کامل مقاله

منبع :خبرگزاری حوزه