دفتر طرح و برنامه یکی از واحدهای تحت نظر مدیرعامل است که عهده­دار برنامه­ریزی (به منظور سامان بخشی به    فعالیت­های بنیاد) و توسعه سازمانی (در جهت وصول به اهداف و سیاست­های کلان بنیاد) می­باشد. مدیر طرح و برنامه با حکم مدیرعامل منصوب می­گردد. شرح وظایف مدیر دفتر طرح و برنامه به شرح ذیل است : 1 - کارشناسی و پیشنهاد اهداف و سیاست­های کلان و بخشی بنیاد با توجه به ضرورت­ها و اولویت­ها؛ 2 - طراحی و آماده­سازی برنامه­های بلندمدت و میان­مدت با همکاری و هماهنگی بخش­های مختلف بنیاد؛ 3 - همکاری و نظارت بر تدوین آیین­نامه­های حقوقی و مالی…
چهارشنبه, 08 آذر 1391 ساعت 09:21