معاونت منابع انسانی و پشتیبانی بر اساس ارائه راهکارهای مالی و اداری منظم، شفاف و کارآمد در بنیاد فعالیت می­نماید. همچنین پشتیبانی نیروی انسانی شاغل در بنیاد در زمینه­های مختلف فردی و اداری از دیگر مأموریت­های این معاونت است. معاون منابع انسانی و پشتیبانی با حکم مدیرعامل منصوب می­گردد. شرح وظایف این معاونت به شرح ذیل است : 1 - انجام کلیه امور کارگزینی، پرسنلی، رفاه و تعاون بر اساس قوانین، مقررات، آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مرتبط؛ 2 - تنظیم واجرای برنامه­های مربوط به تعمیرات جزیی و نگهداری و تنظیف ساختمان و وسایل؛ 3 - برنامه­ریزی در جهت نوسازی فضاهای کاری کارکنان…
چهارشنبه, 08 آذر 1391 ساعت 09:29