اشاره: نوشتار حاضر، سیری گذرا و اجمالی در سیره علمی امام صادق علیه السلام و گوشه ای از برخوردهای آن حضرت را در تکریم اصحاب و یاران و شاگردان خود - آن گونه که در تاریخ ثبت شده است - نشان می دهد. این نوشته را به بهانه میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به شاگردان مکتب آن حضرت علیه السلام تقدیم می کنیم. چهره مقدس و ملکوتی امام جعفر صادق علیه السلام آن قدر روشن و تابناک است که هرگز نیازی به تعریف و تمجید دیگران ندارد، بلکه این دیگران بودند که با درک محضر آن…
پنج شنبه, 18 دی 1393 ساعت 10:30
معاونت امور نمایندگی­ها عهده دار گسترش فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ـ تبلیغی بنیاد در سراسر کشور و خارج از آن است. معاون امور نمایندگی­ها با حکم مدیرعامل بنیاد منصوب می­گردد. شرح وظایف این معاونت به شرح ذیل است : 1 - تحقق اهداف و توسعه برنامه­ها، خدمات و طرح­های مورد نظر بنیاد به مناطق هدف داخلی و بین المللی؛ 2 - توسعه مشارکت مردمی در سطح کشور و خارج آن در برنامه­های دینی و ولایی مورد نظر بنیاد؛ 3 - جلب حمایت­های مادی، معنوی و علمی بومی در مناطق هدف جهت افزایش بهره­وری فعالیت­های مرتبط با اهداف بنیاد؛ 4…
چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 21:43