اطلاعات تماس

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

لینک تماس با بنیاد امامت

 

آدرس و اطلاعات ساختمان بنیاد فرهنگی امامت

ساختمــان مرکزی  قــم

قم. خیابان معلم. معلم ۱۰ . خیابان شهیدین بهشتی و قدوسی (۶۱متري عباس آباد). پلاک ۵۶

تلفن ۳۷۸۴۱۰۱۵    و  ۲ - ۳۷۸۳۸۶۹۰          کد پستی ۳۷۱۵۶۹۳۴۴۶

Bonyade_Emamat@yahoo.com

info@al-emamah.com

فروشگاه انتشارات امامت

قم . بلوار معلم. ساختمان ناشران. طبقه هم کف غرفه ۱۱  . تلفن  ۳۷۸۴۲۴۴۳ - ۰۲۵