دوشنبه, 22 خرداد 1396 ساعت 14:17

«توسل» / «نقد اندیشه سلفی گری ایرانی»

نام کتاب: «توسل» / «نقد اندیشه سلفی گری ایرانی»
نویسنده: دکتر عبدالعلی موحدی
ناشر: امامت اهل بیت علیهم السلام
چکیده:
در این نوشتار، با صرف نظر از جزئیات عقیده و عملکرد شیعه در توسل به اهل بیت علیهم السلام، به طور عمده به تحلیل و بررسی مبانی این عنوان نزد شیعه پرداخته شده و در ارائه شبهات مخالفان نیز همین نکته مورد عنایت قرار گرفته و به بررسی آن دسته از شبهاتی پرداخته شده که بر این مبانی ایراد گشته است. نویسنده در این کتاب مباحث خود را در پنج بخش عمده ارائه کرده و بر این اساس در بخش نخست با عنوان معقولیت توسل به بررسی اشکال ها و شبهات به ظاهر عقلی و عقلایی پرداخته که دستاورد مهم آن این است که مفهوم عام توسل، حقیقتی شرعی و تاسیس شده از سوی شارع نیست بلکه مطابق سیره عقلاست و تا وقتی منعی خاص، چه از طرف عقل و چه از ناحیه شرع بر مصداق یا مصادیقی از آن وارد نشده باشد، روی آوردن به آن رواست.
در بخش دوم این کتاب با عنوان توسل، پیراسته از بدعت، به مبانی شبهه بدعت بودن توسل پرداخته شده است
بخش سوم این نوشتار به بعد نیز به ارائه مدارک نقلی توسل به معنای خاص اختصاص داده شده است. که عناوین آنها بدین شرح است:
توصیه های قرآنی، جلوه های توسل در روایات و اهل بیت علیهم السلام، وسیله های درگاه الهی.
کلیه علاقه مندان می توانند جهت تهیه این کتاب به واحد انتشارات بنیاد فرهنگی امامت به آدرس قم، خیابان معلم، ساختمان ناشران، طبقه همکف، غرفه 11 مراجعه فرمایند.