سه شنبه, 25 دی 1397 ساعت 13:36
خواندن 521 دفعه

گزارشی از کتاب: «بدعت (معیارها و پیامدها)»

نويسنده : جعفر البیاتی، ترجمه: کاظم حاتمی طبری
این کتاب برای تبیین معیار و ملاک و تعریف بدعت نوشته شده است و با رویکرد نقد نظر وهابیت در این رابطه می‌باشد. وهابیت، مفهوم بدعت را توسعه داده‌اند و اعمال رفتار زیادی از اعمال مسلمانان را تحت عنوان بدعت قرار داده و مسلمین را به بدعت متهم می‌کنند که در این کتاب با تبیین درست مفهوم و معیار بدعت بر اساس آیات و روایات، به این مسأله پاسخ داده شده است.
این کتاب از چهار فصل تشکیل یافته است:
در فصل اول: بدعت در لغت و اصطلاح تعریف شده و از منظر قرآن و حدیث نیز بررسی شده است. همچنین عوامل گسترش و ترویج بدعت بحث شده است. در ادامه تقسمات بدعت ذکر شده است، و با بحث « بدعت در بدعت» که به بررسی تقسیم بدعت به حسنه و سیئه پرداخته این فصل به پایان می‌رسد.
در فصل دوم: نقش اهل بیت(علیهم السلام) در مبارزه با دعتها بررسی شده است. در این فصل مقابله اهل بیت(علیهم السلام) با بدعت‌هایی همچون: جبر و تفویض، تشبیه و تجسیم، نفی رؤیت، تصوف و رهبانیت و مبارزه با حرکات غالیان اشاره شده است.
فصل سوم: به نقد توسعه مفهوم بدعت توسط وهابیت اختصاص یافته و در اینجا تبیین شده است که چیزی که اصلی در دین دارد بدعت محسوب نمی‌شود. فلذا اعمالی مانند: برگزاری جشن میلاد در مولد النبی و اهل بیت ایشان که ذیل اصل تعظیم شعائر می‌باشد، همچنین رفتن به زیارت قبور صالحین و اولیای الهی جزء بدعت نیستند. مؤلف در اینجا ادله تحریم زیارت قبور و سفر برای این عمل را بررسی کرده و به شبهات وهابیت در این رابطه اجمالا پاسخ داده است.
فصل چهارم: نمونه‌هایی از بدعتهایی که توسط خلفاء اهل سنت در دین گذاشته‌اند و اصلی در دین ندارند ذکر شده است. مانند نهی از متعه و نماز تراویح و نماط ضحی،‌که روایات هریک از این بدعتها را بررسی کرده است.
در آخر عده‌ای از بدعتها را نیز که در بین اهل سنت رواج دارد میشمارد.