پنج شنبه, 09 مرداد 1399 ساعت 15:04
خواندن 174 دفعه

دفاع از اصالت ادعیه اهل بیت(علیهم السلام): مطالعه موردی دعای عرفه

نویسنده: حامد خانی
نشریه حدیث پژوهی، پاييز و زمستان 1392  شماره10

چکیده مقاله:
از جمله آثار برجسته دعايي شيعه، دعاي عرفه منسوب به امام حسين(عليه السلام) است. متن اين دعا خالي از إسناد و با حذف ها و الحاقاتي در نسخ مختلف، تنها در آثار متاخرتر از سده هفتم هجري قابل بازيابي است. همين نقل نشدن آن در آثار متقدم تر، سبب شده است كه از ديرباز بحث درباره انتساب حداقل بخش هايي از آن به امام حسين(عليه السلام) رواج داشته باشد. اين مطالعه در صدد است با كاربرد روش هاي تحليل دروني و بيروني متون تاريخي، نشان دهد اين دعا اصيل، و ريشه دار در تعاليم اهل بيت(عليه السلام) و احتمالاً امام صادق(عليه السلام) است؛ همچنان كه بناست با اين مطالعه، الگويي نظري براي مطالعه اصالت ديگر ادعيه منسوب به اهل بيت(علیهم السلام) نيز به دست داده شود؛ ادعيه اي كه گاه فاقد اسنادند و روش هاي سنتي رايج در علم رجال و ديگر علوم حديث، از پاسخ گفتن به مسئله اصالت آن ها ناتوان است.

کليدواژگان: تاريخ ادبيات دعايي شيعه، نقد حديث، تاريخ گزاري روايات، سبك شناسي ادعيه، متن و ذيل دعاي عرفه، امام حسين(عليه السلام)، امام صادق(عليه السلام)

مشاهده متن کامل مقاله