پنج شنبه, 09 مرداد 1399 ساعت 14:57
خواندن 179 دفعه

مسلم بن عقیل، الگوی انتخاب گری در مدرسه حسینی

منبع: نشریه : معارف حسینی - ۳نویسنده :  مصطفی دلشاد تهرانی
 
چکیده مقاله :
رویداد کربلا و عاشورا محصور به تاریخ و جغرافیا نیست و از جهات مختلف فرا تاریخی و فرا جغرافیایی قابل بررسی است. یکی از وجوه برجسته این رویداد راه های گوناگونی است که در برابر شخصیت ها و گروه ها ی اجتماعی قرار گرفته و انتخاب هایی است که این شخصیت ها و گروه ها کرده اند.
انسان موجودی انتخاب گر است و پیوسته در برابر راه های گوناگون قرارا می گیرد و دست به انتخاب می زند. این انتخاب ها سرنوشت انسان را در چارچوب مشیت الهی و قوانین حاکم بر هستی و نظام های عالم رقم می زند. انتخاب های انسان محصول چهار گروه عامل است: ادراکات، تعلقات، تمنیات، و تربیت. از برجسته ترین انتخاب ها در ماجرای کربلا و عاشورا انتخاب مسلم بن عقیل در بحرانی ترین شرائط، انتخابی سرنوشت ساز است.

مشاهده متن کامل مقاله