یکشنبه, 05 مرداد 1399 ساعت 11:35
خواندن 163 دفعه

روش شناسی تطبیقی احادیث مهدویت در مکاتب حدیثی قم، بغداد و اصفهان

نویسندگان:  راد علي و نساج مريم

چکیده مقاله:
باتوجه به متفاوت بودن روش ها در مکتب های حدیثی، بررسی روش هرکدام از سه مکتب حدیثی قم، بغداد و اصفهان می تواند ما را به مجموعه اندیشه هایی که در مبانی اخذ و نقل حدیثی، دیدگاهی همسو یا متفاوت دارند، آشنا سازد. در این مقاله سعی بر این است که روش شناسی احادیث مهدویت از دیدگاه این سه مکتب بیان شود: از مکتب حدیثی قم، کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق، از مکتب حدیثی بغداد، کتاب الارشاد شیخ مفید و از مکتب حدیثی اصفهان، کتاب بحارالانوار علامه مجلسی انتخاب شده است. از جمله اهداف، بازشناسی اصول و معیارهای مولفان در گزینش، گزارش، تحلیل و تبیین محتوایی و اعتبارسنجی روایات مهدویت است. از این رو، به بررسی تطبیقی و بیان وجوه اشتراک و افتراق این سه کتاب پرداخته می شود.

برای دریافت نسخه PDF این مقاله