دوشنبه, 13 آبان 1398 ساعت 15:15
خواندن 1640 دفعه

نقد و بررسی تحلیلی دلایل ظن به امامت سید محمد، فرزند امام هادی (علیه السلام)

نویسندگان: سید احمد محمودی سید مهران طباطبایی پوده
منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید پاییز 1392 شماره 19 (پیاپی 109)

چکیده:
بررسی و تحلیل دلایل ظن به امامت سید محمد از جمله مسائلی است که با وجود اهمیت آن، تاکنون مغفول مانده است. روایات دال بر تعلق امامت به فرزند بزرگ تر، وجود نص مبنی بر امامت سید محمد، عدم شناخت مفهوم بداء، عدم تصریح علنی بر امامت امام حسن عسکری (علیه السلام)، توجه و محبت خاص امام هادی (علیه السلام) به سید محمد، سابقه ی ظن به امامت اسماعیل و خفقان دوره ی عباسی و ایجاد محدودیت در معرفی امام عسکری (علیه السلام)، از جمله دلایل ظن به امامت سید محمد هستند که در این پژوهش مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.
همچنین روایات با مضمون معرفی اسامی دوازده امام که از ائمه ی بعد از امام باقر (علیه السلام) نقل شده اند و مورد استناد مخالفین امامت سید محمد هستند، با رسم نموداری راویان در جهت شناسایی عوامل احتمالی جعل مورد واکاوی قرار گرفته اند و این نتیجه به دست آمده که هیچ یک از عوامل مطرح شده دلالتی بر امامت سید محمد ندارد و خطایی از جانب امام هادی (علیه السلام) در تعیین امام بعدی صورت نگرفته است.
همچنین روایاتی را که نام دوازده امام در آن ها ذکر شده است، نمی توان جعلی و ساخته ی راویان دانست و دلیل طرح امامت سید محمد را باید در گمانه زنی مردم، توجه خاص امام هادی (علیه السلام) به سید محمد و محدودیت و محذوریت امام در معرفی امام حسن عسکری در دوران خفقان بنی عباس جست و جو کرد.

مشاهده متن کامل مقاله