دوشنبه, 21 مهر 1399 ساعت 14:22

آیا روایات مربوط به مطلاق بودن امام حسن مجتبی علیه السلام صحیحند؟