چکیده :   نویسنده در مقاله حاضر، سند روایاتی را که بیانگر شأن نزول آیه ولایت (مائده/55) هستند مورد مداقه قرار داده است. در این راستا، پس از بیان متواتر بودن خبر نزول این آیه درباره امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، از منظر عالمان امامیه و دانشمندان اهل سنت، برخی راویان حدیث را از میان صحابه، برمی شمارد. در ادامه، از…
چکیده :  از مباحث مهم امامت، علم و گسترة دانش امام است؛ بحثی که در طول تاریخ، همواره مورد توجه دانشمندان شیعه بوده و کتابهای متعددی نیز در این زمینه تألیف شده است. دو کتاب بصائر الدرجات (صفار) و الحجلآ (از مجموعة الکافی کلینی) از تألیفات مهم عصر غیبت صغرا بوده و بررسی دیدگاه های مؤلفان آن، در شناخت فکری…
توضیحی درباره مقاله پروفسور محمد علی امیر معزی، از شیعه پژوهان معاصر غربی است که در مباحث مربوط به امام شناسی شیعی، تحقیقات گسترده ای انجام داده است. وی استاد مدرسه مطالعات عالی سوربن است و كرسي شيعه شناسي كوربن در مدرسه عالي سوربن زير نظر او اداره مي شود. وی رويکردی پديدارشناسانه نسبت به تشيع داشته و نخستين بار…
چکیده :  محسن کدیور یکی از پژوهشگران نوگرای معاصر است. یکی از دغدغه های ایشان (و از مباحث ممتاز در فضای روشنفکری) چگونگی استناد به دین است. در این نوشتار، نحوة استدلالها و نیز قوت و کارایی استنادات آقای کدیور، در مبحث ذکرشده، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نویسنده ـ در مقام نقد ـ ابتدا شاخص های صحیح…
چکیده : استفاده نابهجا از آيات قرآني درباره فضايل ماورايي و خارق العادة امامان علیهم السلام ـ و درنتیجه شرکانگاری نسبت به آن بزرگواران ـ یکی از مشكلات اعتقاديست كه برخي آن را مبناي نفي بسياري از فضايل ائمه علیهم السلام قرار دادهاند.در این مقاله ابتدا ادعای شناسایی قرآنی ـ تاریخی عقايد مشرکان صدر اسلام و اعتقاد ایشان به خداوند به…
چکیده : پس از انقلاب اسلامی ایران، تشیع كانون توجّه شرق شناسان شد و آنان به «تحلیل تاریخی عقاید شیعه» پرداختند. رویکرد یادشده باعث شد که برخی معتقدین به تشیع ـ به پیروی از شرق شناسان ـ مدّعی تحوّل تاریخی تفكّر شیعی حتی در اصلی ترین مبانی اعتقادی آن شده اند. نمونه ای از این نگاه، در كتاب مكتب در فرایند…
چکیده : سخنرانی آقای دکتر سروش با عنوان «تشیع و چالش مردم سالاری» در آبانماه 1384ش (در دانشگاه سوربُن) واکنش هایی را میان قشر دانشگاهی و حوزوی در پی داشت که مهمترینِ آنها، نامه های حجۀ الاسلام دکتر محمد سعید بهمن پور در نقد سخنان ایشان بود.نوشتار حاضر در نقد مباحث ایشان حاوی دو بخش می باشد؛ ابتدا تئوری و نظریه…
چکیده :  شریعت سنگلجی از مشهورترین مروّجین اندیشه اصلاح دینی در ایران معاصر (عصر رضاشاه پهلوی) است. این نوشتار با نگاهی گذرا به زندگانی فکری شریعت سنگلجی، دیدگاه های او را درباره آموزه های توحیدی و امامتی شیعه مورد مداقه قرار می دهد. در راستای این هدف، نویسنده پس از بیان زندگانی و شیوه های تبلیغی شریعت سنگلجی، آموزه های…
 چکیده :  دکتر علی شریعتی(1312 ـ 1356 ش) یکی از شخصیت های مؤثر فکری در نیم قرن اخیر در میان روشنفکران دینی بوده و کتاب اسلام شناسی او نیز یکی از آثار پر مراجعه وی در میان اقشار مورد اشاره بوده است. در مقاله حاضر، روش شناسی تألیف این اثر، عمدتاً از حیث اعتماد به مصادر تاریخی بررسی و نقد…
مقدمه :  نزدیک به سیصد سال پیش، شاهکاری در موضوع امامت پدید آمد که تا سالهای اخیر، برای همگان ـ به جز معدودی از دانش وران ـ ناشناخته مانده بود: ضیاء العالمَین [1] فی بیان إمامة الائمة المصطفَیْن. نویسندة این کتاب، مولی ابوالحسن بن محمد طاهر شریف عاملی فتونی (1070ـ 1138قمری)، از فقیهان و محدّثان بزرگ قرن یازدهم و دوازدهم…
چکیدهنهج البلاغه، شامل سخنرانی ها، نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین به زبان عربی است. این کتاب علاوه بر زبان های فارسی و اردو ـ که شیعیان بسیاری از قدیم الایام به این زبان ها سخن می گفته اند ـ به زبان های دیگری نیز ترجمه شده است. نگاهی به ترجمه های صورت گرفته از نهج البلاغه نشان می دهد…
  Abstract : The Quranic verse 5:55, which is known as the Guardianship Verse (Ayatul Wilaya) among Imamite exegetes and theologians, is one of the most important verses that has been revealed regarding the guardianship of Amiralmu’minīn Imam Ali. Because of the special importance of this verse, Muslim theologians have paid special attention to it and numerous works have been written on it. Imamite exegetes and…
Abstract : Among the discussions on Imamate is that of Imam's knowledge and its knowledge. This has been a constant source of discussion throughout the history among Shiite scholars, with numerous books having been composed in this respect, among them narrative literature on the Minor Occultation in the two books Basā'ir alـDarajāt by Saffār and AlـHujjah in Kalini's AlـKāfī collection. The…
Abstract : Dr. Mohsen Kadivar is a contemporary Shiite religious intellectual. One of the discussions that he had in the intellectual sphere that was considered a great advantage was the concern for how to refer to religion. In the present article, the author criticizes and examines the arguments, strengths and efficiency of the references by Mr. Kadivar in discussions relating to…
abstract : In late October 2005, Dr. Abdulkarim Sorush gave a lecture in the University of Sorbonne in Paris, entitled, "Shiism and the Challenge of Democracy", which met with reactions from academics and seminary figures.Sorush mentioned certain concerns as problems and questions that he was engaged in. Among them, however, apparently one concern and doubt was more apparent, and that is…
Abstract : There is an ideological problem when one inappropriately refers to the Quranic verses on polytheism in order to deny the extraordinary qualities of the Infallible Shia Imams, as some do. The main basis of such an argument is that it reduces the polytheism of earlyـIslam polytheists and considers that the polytheists believed in a longitudinal system and worshipped their…
seyed muhammad hadi gerami Abstract After the Islamic Revolution in Iran, Shiism came under the spotlight of orientalists who engaged in a historical analysis of Shiite beliefs. Some followers of the orientalists among Shiite believers have in the last few decades adopted the same approach and claimed that Shiite thought has evolved through history even in its basic foundations. An…
Seyed Meqdâd NabaviـRazavi Abstract Shari'at Sangelaji is one of the best known people during the reign of Rezâ Shah Pahlavi who promoted the idea of religious reform in contemporary Iran. In the present article, the author intends to investigate Shari'at Sangelaji's intellectual life, his views on Shiite Imamite and monotheistic teachings in order to provide an outlook on his ideas…
ولايت اميرالمؤمنين (علیه السلام) در قرآن گستره علم امام از منظر کلينی و صفار صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات نقد بازخوانی تشیع تحليل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پايه اوصاف قرآنی مشرکان ملاحظاتی درباره گفتمان تفويض در نخستين سده های اسلامی نقد نظريه ناسازگاری خاتميت نبی با ولايت امام نگاهی تحليلی به تکاپوهای فکری…
منتشرشده در اخبار بنیاد
مراسم اختتامیه اولین مرحله کارگاه های تخصصی پژوهشکده امامت با حضور حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته ریاست عالی بنیاد برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی امامت ؛ مراسم اختتامیه اولین مرحله کارگاه­های تخصصی پژوهشکده امامت در محل کتابخانه بنیاد در روز دوشنبه مورخه بیست و نهم اردیبهشت ماه برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین انصاری معاون محترم پژوهش افزودند: این مراسم با حضور حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته ریاست عالی بنیاد و جناب آقای دکتر سبحانی مدیر عامل محترم بنیاد و ریاست پژوهشکده امامت برگزار گردید. ایشان در مورد این کارگاه­ها توضیح داد: این کارگاه­ها از شهریور…
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1393 ساعت 10:56
منتشرشده در گزارش
درآمد : يكم : ترديدى نيست كه امام على عليه السلام آنچه را از رسول خدا صلى الله عليه و آله فرا مى گرفت، نگارش مى كرد . و از اين نگاشته ها ، با عناوين گوناگون در منابع حديثى و تاريخى ياد شده است . تعابيرى چون : كتاب على ، صحيفة فى قراب السيف ، صحيفة أمير المؤمنين ، كتاب رسول اللّه ، الجامعة و . . . در احاديث منقول ، بر اين امر گواهى مى دهد. بجز اين تعبيرها ، در روايت هاى ديگرى نيز از مسئله كتابت حضرت امير سخن رفته است كه نمونه اى…
شنبه, 21 تیر 1393 ساعت 09:00
منتشرشده در گزارش
چكيده : شيخ «محمّد حسين آل كاشف الغطاء» (1294 ـ 1373 هجرى قمرى) يكى از مراجع دينى شيعه در روزگار معاصر بود كه در دو عرصه علم و اجتماع به ايفاى نقش فعال پرداخت. او در زمينه فعاليتهاى علمى آثار متعددى را تأليف كرده كه برخى از آنها هنوز به چاپ نرسيده است. يكى از اين آثار، تعليقات وى بر شرح نهج‌البلاغه شيخ «محمّد عبده» (متوفى 1323 هجرى قمرى)، مفتى الازهر و شاگرد و همكار سيّد جمال الدّين اسدآبادى است. مقاله حاضر برآن است تا اين تعليقات را گزارش كند.   متن کامل گزارش   منبع : فصلنامه سفینه شماره…
یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 10:00
منتشرشده در مقالات
اشاره: در میان زیارتنامه های مأثور، زیارتهایی وجود دارد که به زیارات جامعه مشهور است. این زیارتنامه ها را بدان سبب جامعه خوانده اند که متن آنها به گونه ای تنظیم و آموزش داده شده است که می توان با خواندن یکی از آنها هر یک از امامان(علیهم السلام) را از دور یا نزدیک زیارت کرد. بنابراین، این گونه زیارتها ویژه امام یا مکان یا زمانی خاص نیست. زیارتنامه هایی که چنین خصوصیتی دارد بسیار است. در این مقاله برخی از این زیارتنامه ها مورد بررسی قرار می گیرد. 1. درآمد «زیارت» که واژه ای عربی است، مصدر «زار یزور»…
پنج شنبه, 17 مهر 1393 ساعت 10:36
1- ولادت، كمالات نفسانی و تلاش های علمی و آموزشی حضرت امام صادق(علیه السلام) در تاریخ هفدهم ربیع الاوّل سال 83 هجری در مدینه منوّره به دنیا آمد. (1) مكنّی به «ابوعبدالله» و ملقّب به «صادق»، صابر، فاضل، کافل، قائم و منجی است.(گفته می شود لقب صادق را پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به ایشان داده است). مدت زندگانی حضرت، 65 سال و مدت زمان امامت آن حضرت، 34 سال بود. آن حضرت 12 سال در مدینه با جدّ بزرگوارش امام سجّاد(علیه السلام) و 1۹ سال با پدرش، امام محمد باقر(علیه السلام) زندگی کرد. در این مدّت، دشواری…
پنج شنبه, 09 بهمن 1393 ساعت 10:27
منتشرشده در مقالات
مقدمه به حادثه غم انگیز كربلا و شهادت مظلومانه حسین بن علی(علیه السلام) (4-61 ق) بسیارى از متفكران و پژوهشگران غرب توجه كرده اند. صرف نظر از انگیخته هاى روانى و فكرى وقتى به كارنامه عاشورا نگارى آنان می نگریم، می بینیم كه كانون پژوهشى آنها معطوف به چند نكته و به عبارت دیگر رویكرد آنان متوجه چند مقوله بوده است: مظلومیت شخصیت و خانواده امام حسین(علیه السلام)؛ وقوع چنین حادثه زشت و قبیحى در نظام سیاسى با نام اسلام؛ عملكرد حكومت داراى عنوان اسلام در مورد مخالفان سیاسى و فرهنگی؛ خط مشى و تاكتیك هاى امام به عنوان رهبر…
جمعه, 13 آذر 1394 ساعت 09:00
شیخ مفید که نام کاملش «محمد بن محمد بن نعمان» است در سال 336 هجرى در حوالى بغداد دیده به جهان گشود. وی در یک خانواده پرسابقه و اصیل در تشیع و از سلاله نیکان و پاکان به دنیا آمد. سراسر وجود خاندان او مالامال از عشق به ‏اهل بیت رسالت‏ علیهم‌السلام بود. شیخ مفید از چهره ‏هاى بسیار درخشان شیعه در جهان اسلام است. ابن ندیم در فن دوم از مقاله پنجم «الفهرست‏» که درباره متکلمان شیعه بحث مى‌‏کند، از او به عنوان «ابن المعلم» یاد کرده و او را ستایش مى‏ کند. او از علمای بزرگ تشیع به…
سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 10:50