آنچه در این شماره می خوانید:    سخن سردبیر  ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن  گستره علم امام از منظر کلینی و صفار  صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات  نقد بازخوانی تشیع  تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان  ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامی  نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت…