آنچه در این شماره می خوانید:   بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد علل اختلاف شیعیان عصر حضور در تشخیص مصداق امام بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌…