آنچه در این شماره می خوانید:   حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام حدیث «مرگ جاهلی» و دلالت آن بر «اصل انگاری امامت» تحیّر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل…