آنچه در این شماره می خوانید:   سخن سردبیر گفتگـو با علامه سید جعفر مرتضی عاملی آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی وظایف امت در برابر امام قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن  علم غیب پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فلاسفه منابع علم امام…