دوشنبه, 08 دی 1399 ساعت 17:09
خواندن 2118 دفعه

فدک ارث فاطمه سلام الله علیها

 

 

حضرت فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد ابوبکر آمد در حالی که او بر منبر بود و سپس فرمود: ای ابوبکر آیا در کتاب خدا است که دخترت از تو ارث ببرد و من از پدرم ارث نبرم؟ پس از آن ابوبکر به شدت گریه کرد سپس گفت: پدر من با پدر تو و دختر من با تو قابل مقایسه نیستند. سپس از منبر پایین آمده و نوشته ای مبنی بر این که فدک از آن اوست برای او نوشت. در این هنگام عمر وارد شد و گفت: این چیست؟ ابوبکر گفت: نوشته ای که مالکیت فاطمه را تایید می کند برای او نوشتم به جهت میراثی که از پدرش دارد. عمر گفت: پس هزینه و مخارج مسلمانان را از کجا می پردازی در حالی که همه عرب با تو در جنگند چنان که خودت می بینی؟ بعد از آن، عمر نوشته را گرفت و پاره کرد.

 

منبع : کتاب مرآه الزمان سبط ابن جوزی عالم برجسته و بزرگ حنفی اهل سنت در قرن هفتم هجری ، حوادث سال 11 هجری ، باب 10

برگرفته از نسخه خطی کتابخانه کوپرلی (مجموعه فاضل احمد پاشا) در استانبول – ترکیه ، شماره 1155 ، ورقه 29a