یکشنبه, 19 خرداد 1398 ساعت 14:11
خواندن 361 دفعه

بررسی تحلیل و انتقادی حدیث لانورث شماره (2)

خالد الغفوری و م منصور
منبع:  کوثر معارف سال ششم زمستان 1389 شماره 16

چکیده:
در این مقاله به بررسی کمال و تمام مسئلة نفی ارث از پیامبران به طور کلی و به ویژه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) پرداخته‌ایم.
این مسئله از جهات متعدد مورد پژوهش قرار گرفته است: نصوصی را که بر نفی ارث از پیامبران وجود دارد بررسی کرده‌ایم و دلالت آن را بر مدعا و وحدت دلالت و تعدد دلالتی آن را به بحث گذاشته‌ایم. سپس حدیثی را که معروف به حدیث «لانورث» است را بر اساس قواعد رجالی و اصولی، تحلیل و بررسی کرده‌ایم و در گام بعد نص حدیث، الفاظ و قالبهای بیانی (صیغة) آن و دلالت هر کدام را مورد تامل قرار داده‌ایم و در پایان، تعارض این حدیث را با ادلۀ دیگر باشد سنت و موقف اصحاب متشرعه نسبت به آن و تعارض آن با کتاب را، تحلیل و ارزیابی کرده‌ایم.

دریافت متن مقاله