شنبه, 11 خرداد 1398 ساعت 18:13
خواندن 249 دفعه

بررسی تحلیل و انتقادی حدیث لانورث - شماره (1)

خالد الغفوری و محمدحسین صادقی
منبع:  کوثر معارف سال ششم پاییز 1389 شماره 15

چکیده:
در این مقاله به بررسی کمال و تمام مسئلهء نفی ارث از پیامبران علیهم السلام به‌طور کلی و به ویژه‌ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پرداخته‌ایم.
این مسئله از جهات متعدد مورد پژوهش قرار گرفته است: نصوصی را که بر نفی ارث از پیامبران وجود دارد بررسی کرده‌ایم و دلالت آن را بر مدعا و وحدت دلالت و تعدد دلالتی آن را به بحث گذاشته‌ایم.سپس حدیثی را که معروف به‌ حدیث«لا نورث»است را براساس قواعد رجالی و اصولی،تحلیل و بررسی کرده‌ایم و در گام بعد نص حدیث،الفاظ و قالبهای بیانی(صیغهء)آن و دلالت هرکدام را مورد تامل قرار داده‌ایم و در پایان،تعارض این حدیث را با ادلهء دیگر باشد سنت و موقف اصحاب متشرعه‌ نسبت به آن و تعارض آن با کتاب را،تحلیل و ارزیابی کرده‌ایم.

دریافت متن مقاله