جمعه, 23 فروردين 1398 ساعت 18:29
خواندن 253 دفعه

بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل بیت (علیه السلام)

بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل بیت

علی آقا نوری
ابوالفضل هادی منش
منبع: فصلنامه پژوهش نامه امامیه سال دوم شماره سوم- بهار و تابستان 95

چکیده:
جایگاه، ابعاد و نقش رهبری خاندان پیامبر، به‌ویژه امامان شیعه، از جمله مباحثی است که همواره در جامعه اسلامی و خصوصا در میان شیعیان از آن بحث می‌شده و کشمکش‌های فکری و اعتقادی، و سیاسی مختلفی را به دنبال داشته است.
یکی از دیدگاه‌های درخور تامل، توجه افراطی به نقش باطنی و رهبری معنوی ائمه ع و نادیده‌انگاشتن بعد رهبری سیاسی ایشان و بی‌توجهی به قراین و شواهد منش سیاسی امامان ع و توجه کافی نداشتن به نقش‌آفرینی آنها در تحولات و رخدادهای سیاسی است.
این رویکرد در عصر حاضر بیشتر از همه به نام «محمدعلی امیرمعزی»، استاد دانشگاه سوربن گره خورده است. وجهه همت وی در آثار و تالیفات خود، معطوف به اثبات پیشوایی و رهبری باطنی و معنوی امام است. او می‌کوشد امام را شخصیتی معنوی و باطنی و در مجموع، به ‌دور از جنبه‌های سیاسی و کلامی معرفی کند.
این مقاله، به دنبال رد نظریه ایشان با عرضه برخی مستندات برای اثبات جنبه سیاسی جایگاه امام است.
مشاهده متن کامل مقاله