چاپ کردن این صفحه
شنبه, 06 دی 1399 ساعت 20:13
خواندن 128 دفعه

بررسی علل اعتراض حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از منظر صحیح بخاری

نویسندگان: محمدیعقوب بشوی و ناصر رفیعی
منبع: طلوع نور سال دهم زمستان 1390 شماره 38

چکیده:
نویسنده کتاب صحیح بخاری در کتاب خود درباره برخورد حضرتفاطمه (سلام الله علیها) با ابوبکر، درباره حقوقش پنج روایت را آورده است که با بررسی دقیق این روایات، می‌توان علل و انگیزه اعتراض آن حضرت(سلام الله علیها) را علیه ابوبکر به دست آورد. در این روایات به صراحت درباره برخی مطالبات ایشان، همچون فئ فدک، حق ذی‌القربی، خمس، ارث و میراث پدری صحبت شده است. همچنین در پایان با تمسک به یک روایت، از جانشینی خلفا سخن به میان آمده است.
 با توجه به این آثار و دقت در آنها و با توجه به این نکته که همه این حقوق باحکم خدا همراه بوده و در قرآن آمده است، می‌توان اعتراض حضرتفاطمه (سلام الله علیها) را برای احیای دستورهای قرآنی معرفی نمود.

جهت مطالعه متن کامل مقاله