چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 02 دی 1399 ساعت 13:27
خواندن 134 دفعه

گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (علیه السلام)؛ توابین و مختار

نویسندگان: احمدوند، عباس؛ بهرامی، بهرام؛ غضنفری، سعادت؛
منبع: اسلام در آیینه پژوهش، پاییز 1389 - شماره 27 ، (12 صفحه - از 17 تا 28)

چکیده:
قیام توابین و مختار، با هدف خونخواهی امام حسین( انجام گرفت که رهبران آنها دیدگاه و روش‌های انقلابی متفاوتی داشتند؛ توابین بیشتر در پی جبران قصورشان در قبال قاتلان دشت طف بودند و معیار‌های دشواری برای جذب نیرو داشتند. از این‌روی، تنها راه تحقق هدف خود را جان‌فشانی دانسته، قائل به اصالت وسیله، هم‌پایة هدف بودند. دیدگاه مذهبی توابین و راه تحقق هدفشان، در جامعه آن روز کوفه اقبال عام نیافت و نتوانستند هدف قیام را تحقق بخشند؛ در حالی که مختار با تکیه بر تدبیر، دور‌اندیشی و به‌کارگیری ابزارهای گوناگون، بر کوفه تسلط یافت و بسیاری از قاتلان دشت طف را مجازات کرد؛ هرچند او نیز در نهایت مغلوب زبیریان شد و جنبشش داوم نیاورد.

جهت دریافت متن کامل مقاله