سه شنبه, 08 مرداد 1398 ساعت 02:24
خواندن 263 دفعه

گونه شناسی و روش شناسی روایات تفسیری امام باقر علیه السلام

گونه شناسی و روش شناسی روایات تفسیری امام باقر علیه السلام
نویسندگان:  سید یوسف محفوظی، قاسم بستانی و نصره باجی
منبع:  سراج منیر سال ششم پاییز 1394 شماره 20

چکیده:
ائمّة اطهار(علیه السلام) مفسّران راستین قرآن کریم هستند. آنچه امام معصوم دربارة قرآن تفسیر می نماید، همان سخن قرآن است؛ چراکه آنان قرآن ناطقند وعلم تفسیر آن را از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) اخذ کرده اند. از آنجا که آن بزرگواران داناترین این افراد به معارف قرآن بعد از آن حضرت(صلی الله علیه وآله) می باشند، در این تحقیق بر آن شدیم تا به روایات امام باقر(علیه السلام) در باب این علوم بپردازیم.
مقالة حاضر گونه ها و روش های تفسیری امام باقر(علیه السلام) را بررسی کرده است و نتیجه می گیرد که امام(علیه السلام) در سخنان خود، بسته به ظرفیّت و فضای حاکم، به روش های گوناگون، از جمله علوم قرآنی، تفسیر قرآن با قرآن، تفسیر قرآن با سنّت، جری و تطبیق، بیان تمثیل های قرآنی، بیان باطن و ظاهر قرآن، زدودن شبهات، بیان مصداقی آیات و بُعد تربیتی و... از معارف قرآن را تبیین فرموده است.

جهت مشاهده متن