پنج شنبه, 06 تیر 1398 ساعت 17:38
خواندن 140 دفعه

گونه شناسی فرقه های الوهیت انگار در دوره امام صادق علیه السلام و چگونگی رویارویی امام با ایشان

نویسندگان:  مجید احمدی کچایی
منبع:  تاریخ اسلام سال پانزدهم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 59)

چکیده
مقاله حاضر به دنبال باز شناخت گونه های متنوع فرقه های غالی الوهیت انگار در دوره امام صادق(علیه السلام) و چگونگی مواجهه آن حضرت(علیه السلام) با ایشان است. گروه های غالی در این دوره به تدریج، باورهای ابتدایی و پراکنده خویش را منسجم ساختند. یکی از علت های مهم رشد غالیان، شرایط سیاسی آن زمان بود بدین معنی که نزاع میان امویان و عباسیان شرایطی را به وجود آورد که فرقه های غالی با خیالی آسوده به تبلیغ انگاره های خود بپردازند.
در طول تاریخ، گرایش های غالیانه، هیچ گاه از جامعه مسلمانان رخت بر نبست اما مبارزه مستمر ائمه(علیه السلام) به خصوص امام صادق(علیه السلام) با این جریان ها تا اندازه زیادی آنها را به حاشیه راند و سبب تمایز آرای شیعیان با چنین گروه هایی شد.
امام صادق(علیه السلام) در مواجهه با ایشان سعی کرد با تبیین ویژگی های ائمه شیعه(علیه السلام) و معرفی غالیان، شیعیان را از نزدیک شدن به ایشان باز دارد.
مقاله حاضر می کوشد پس از بررسی تنوع غالیان الوهیت انگار به ارائه دورنمایی از شیوه رویارویی امام صادق(علیه السلام) با این گروه ها بپردازد.

دریافت متن کامل مقاله