جمعه, 15 آبان 1394 ساعت 09:00
خواندن 859 دفعه

شخصیت سیاسى اجتماعى و اخلاقى رهبرى نهضت عاشورا - محمدمهدی بهداروند

چکیده:
 
شخصيت سياسى اجتماعى و اخلاقى رهبرى نهضت عاشورا يكى از راه هاى شناخت و تحليل حادثه عاشورا، شناخت ابعاد شخصيت فردى و اجتماعى رهبرى قيام است. شناخت اين خصوصيات، اين حقيقت را اثبات مى كند كه كسانى مى توانند مربى انسان ها در طول تاريخ باشند كه به دردها، درمان ها و روحيه ها آگاهى داشته باشند. امام حسين (علیه السلام) با توجه به ویژگی های خود همچون اصلاح طلبى، عدالت خواهى و ظلم ستيزى، آن ها را در صحنه عاشورا به خوبی متجلى ساخت.

در اين مقاله، نويسنده ضمن پرداختن به ويژگى هاى یادشده، كلمات و فضائل معنوى و اخلاقى امام حسين (علیه السلام) را مورد بررسی قرار داده و با ذكر سخنان امام و شواهد تاريخى نقش خصوصياتى همچون استقامت در برابر مصائب، زهد و رضا و شجاعت را در حادثه كربلا تبيين مى كند.

وى در پايان يادآور مى شود آنچه بر زيبايى هاى كربلا و قيام عاشورا افزوده و آن را الگويى براى تاريخ قرار داده است، روحيه استقبال از مرگ و شهادت بود كه اين روحيه نزد تمام ملت هاى غیرمسلمان ارزشمند و پسنديده و عامل موفقيت در راه نيل به هدف مى باشد.

 

دانلود مقاله

 

منبع : حکومت اسلامی، سال هفتم، شماره 26