چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 22:06

معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله) جلسه هشتم

دریافت متن کامل جلسه

دریافت متن کامل جلسه

 دریافت صوت جلسه

 دریافت فیلم جلسه

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 22:13