faslname imamat 8

 امامت غدیر در سوره انشراح    

emamat

  سد الابواب 

 

کفایه الأثر، ابن خزاز قمی - عباسعلی مردی

ابو القاسم علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازی از فقها، متکلمین و محدثین قرن چهارم هجری است. او از بسیاری از بزرگان شیعه آن عصر نقل روایت کرده است از جمله : شیخ ...

روش های برخورد ابن تیمیه با احادیث نبوی - زهره ...

چكيده : ابن تيميه (661 ـ 728 هجرى قمرى) از دانشمندان معروف اهل تسنن است كه ديدگاه هاى او در كتاب «منهاج السنة النبوية»  و ديگر آثارش در ...

ملاحظاتی درباره گفتمان تفويض در نخستين سده های ...

چکیده :  پس از انقلاب اسلامی ایران، تشیع كانون توجّه شرق شناسان شد و آنان به «تحلیل تاریخی عقاید شیعه» پرداختند. رویکرد یادشده باعث شد که برخی ...

بایسته های پژوهشی در موضوع امامت - احمدرضا غایی

چکیده : امامت مقامی است بس عظیم كه خداوند پس از آزمونهای دشوار، به بنده مقرب خود حضرت ابراهیم عطا كرده است. امامت از اصول دین و بر پایه توحید و نبوت است و ...

  ذهنیت مستشرقین پیرامون مهدویت

 

 

 

آخرین مطالب