نظرات عجيب پايه گذار فرقه شيخيه (قسمت اول)

اشاره :
استاد حقیقت گو از خواب گرایی شیخ احمد احسائی سخن به میان آورد و زمان طرح آراء و اندیشه های انحرافی او را بعد از خوابی دانست که در آن بنا به نقل حاج محمد کریم ...

رجعت در آخرالزمان در كتب مقدس

گذشته از دلایل عقلی مبنی بر صحت اعتقاد شیعیان به رجعت در آخرالزمان این مفهوم در كتب مقدس پیامبران قبل از اسلام عهد عتیق و عهد جدید نیز بارها تكرار شده است.
...

امام مهدی -عجل الله تعالی فرجه الشریف- در قرآن - ...

دانشمندان شيعه از ديرباز، در ضمن كتب مربوطه و گا هي نيز در نوشته هاي مستقل ، آيات متعددي را همراه احاديث مربوط به آن ، در زمينه مهدويّت گردآوري كرده اند . مرحوم ...

چهره عدل مهدوی در ادعيه و زيارت امام مهدي (عجل ...

اشاره :
فرهنگ مهدویت در اسلام با فرهنگ عدالتخواهی و عدالت گستری در جهان قرین بوده و از راه های ادعیه و زیارتنامه ها به گسترش و تعمیق این فرهنگ و تحكیم رابطه ...

آیا برخى از آیات قرآن با عصمت انبیای الهی منافات دارد؟
مبانی کلامی مهدویت چیست؟
بیست و دومین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی امامت پژوهشی توسط بنیاد فرهنگی امامت منتشر شد

آخرین مطالب